Μην χάνετε φύλλο!
Ethos Media S.A. | Τηλ. 210 998 4950 | info@asfalizomai.com | www.ethosmedia.eu | www.insuranceworld.gr | www.hrima.gr | www.virus.com.gr
Αθήνα

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας
Λάρισα
Divani Palace
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας
Θεσσαλονίκη
Porto Palace
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας
Ηράκλειο
Galaxy Hotel
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας
Θεσσαλονίκη
Makedonia Palace
Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας
- 2012 -
- 2013 -
Η τριμηνιαία free press εφημερίδα «ασφαλίζομαι», διοργανώνει ημερίδες για την ιδιωτική ασφάλιση με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην
ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα ασφαλιστικά θέματα.
Οι ημερίδες πραγματοποιούνται σε πέντε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και η εκπαίδευσή του ώστε να
αντιλαμβάνεται ευχερέστερα ποιά είναι τα καταλληλότερα ασφαλιστικά προϊόντα για τη δική του περίσταση.
Ακόμη, παρουσιάζονται τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα, που προσφέρουν οι εταιρίες στον έλληνα καταναλωτή, ιδιώτη και επιχειρηματία.
Ειδική βαρύτητα δίνεται στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, στα προγράμματα υγείας, στα προγράμματα ασφάλισης ιδιωτικής περιουσίας (κατοικίας, σκάφους
αναψυχής και αυτοκινήτου) και στα προγράμματα προστασίας των επιχειρήσεων από ζημιές και απαιτήσεις τρίτων.
Παράλληλα, με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, προβάλλεται και ειδικό ασφαλιστικό αντικείμενο, τοπικού ή επίκαιρου ενδιαφέροντος.

ΚΟΙΝΟ
Οι ημερίδες απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (ιδιώτες, στελέχη επιχειρήσεων), στην τοπική ασφαλιστική αγορά (εταιρίες, μεσίτες, πράκτορες,
συμβούλους κ.λπ.) και στα συλλογικά τους όργανα στους τοπικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια κ.λπ.), στην επιχειρηματική και εκπαιδευτική
κοινότητα και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της ημερίδας είναι, αφενός η ανάδειξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και του ρόλου που διαδραματίζει σε μια σύγχρονη κοινωνία και
αφετέρου η άνοδος της ασφαλιστικής συνείδησης του καταναλωτή, μέσω της ενημέρωσής του για σωστή επιλογή προγράμματος, εταιρίας και
διαμεσολαβητή.
Δείτε τις χορηγικές προτάσεις των ασφαλιστικών ημερίδων
- 2011 -
Ηράκλειο
Capsis Astoria
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

απολογισμός ημερίδας
video ημερίδας